Skolverket

Bidragsbelopp


Riksprislista

Om elevens hemkommun inte anordnar/erbjuder programmet ersätts den fristående skolan
efter riksprislistan.

Sammanställning av kommunernas uppgifter


Välj program och se vilka kommuner som anordnar/erbjuder programmet. Välj de kommuner som du vill få övergripande budgetinformation om. Detaljerad information kan endast lämnas av respektive kommun.

Nya gymnasieskolan.

 
 

Gamla gymnasieskolan.

 
 


© 2020 SCB | SCB, Box 24 300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 | 010-479 40 00 | scb@scb.se